Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC Acri Animo SRL, cu sediul in Oras Voluntari, Str Erou Nita Pintea 12, Jud. Ilfov , CUI 43467833, Nr. Reg. Com. J23/6166/2020 prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislației în vigoare, confidențialitatea datelor cu caracter personal și dreptul la viață private fiind garantate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul încheierii și executării Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate în scopul executării prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare și încasarea valorii Serviciilor, relațîi cu clienții, verificarea și recuperarea debitelor, orice alte prelucrări necesare pentru bună desfășurare a relației contractuale.

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar și alte informațîi furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix ) vor putea fi prelucrate de SC Acri Animo SRL cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri:
– remarketing și urmărirea utilizatorilor
– efectuarea de comunicări comerciale
– comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau când este considerată o necesitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcție de identificare generală. Datele personale cu funcție de identificare sunt necesare pentru corectă identificare a clientului/imputernicitului în sistemele de prelucrare ale SC Acri Animo SRL, pentru facturare, respectiv cele care sunt necesare sau în legătură cu executarea Contractului.

Utilizatorul are următoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

– dreptul la informare și acces;
– dreptul de intervenție asupra datelor;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor;
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va înainta către SC Acri Animo SRL o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la numărul de telefon 0720 016 638 sau la adresa de email specificata in site.

Call Now Button0770 192 136